ורק ה’ אינו שמח במפלת הרשעים כי גם הם מעשה ידיו, ולכן

0 commentsUncategorized

    אכן בנפול אויבך היהודי אל תשמח, אך בגוים הרשעים נאמר “ואתה על במותימו תדרוך”.     הפתגם אומר כי בעזרת השם יתברך אפשר לעבור גם את הים, ובלי עזרת השם יתברך אי אפשר לעבור אפילו את פתח הבית.       פרנסים חדשים בוילנא, רצו לתקן תקנות, הגאון אמר להם שיקראו לו אם ….  Read More

Celebrating a Unique Occasion with Jewellery! How to Invest in Jewellery? (Element I)

0 commentsUncategorized

Nothing far more own than our response to coloration. Color is the new language of passion, and nothing captures it far better than distinctively styled jewelry. Depart her speechless with our brilliant colorless and fancy coloured diamond or daring excellent gemstone jewellery kinds. Celebrating a Particular Situation with Jewellery! How to Invest in Jewellery? (Portion ….  Read More